PULVERİZE SİSTEMLER

Pulverize kömür yakma sistemimiz özellikle yer üstü kömür diye tabir ettiğimiz düşük kalorili yüksek uçuculuk özelliğine sahip uygun maliyetli kömürlerin yakılmasında en verimli sistemdir.

Pulverize kömür yakma sistemlerinde kömür pudralama diye tabir ettiğimiz 100 mikronun altında öğütülerek yakıldığı için % 95-97 oranında verimler elde edilir.

Diğer kömür yakma sistemleri ile kıyaslandığında en verimli kömür yakma sistem özelliği ile gün geçtikçe en çok tercih edilen sistem olma özelliğine sahip olmuştur.

Pulverize sistemlerde yıkanmış ve kurutulmuş kömürler kullanıldığı ve sistemimiz içerisinde kömürde olası neme karşı nem alma sistemi ile kömür tamamen yabancı maddelerde arındırılmış olması ve yakma sistemi püskürtme  ile yapılması sistemi maksimum oranda verimli hale getirmektedir.

SİSTEM EKİPMANLARI

 • • Min.20 Ton Kapasiteli Kömür Stok Alanı
 • • Kuyu Aktarma Helezonu
 • • Döner Fırın
 • • Kırıcı
 • • Kırıcı Elevatör Ara Helezon
 • • Elevatör
 • • Pulverize Kömür Bunkeri
 • • Toz Kömür Brülörü ( Yakma Ocağı )
 • • Ateşleme ve Toz Kömür Püskürtme Fanları
 • • Ön Ocak
 • • Buhar Kazanı
 • • Ekonomizer
 • • Baca Fanı
 • • Baca Filtresi
 • • Kül Çekme Helezonları

DÖNER FIRIN

Kuyu aktarma helezonu ile döner fırına gelen kömür fırın içerisinde ekonomizer ile ısıtılan sıcak hava ile temas ettirilerek kömür üzerinden nem alma işlemi yapılır. Döner fırın hız ayar kontrolü olup panodan otomasyon kontrolü yapılır.

KIRICI

Döner fırında nemi alınmış pirinç ebatlarındaki kömür kırıcıdan geçirilerek 100 mikron altında öğütülerek mikronize edilir.
Kırıcı malzemesi aşınmaya dayanıklı malzemelerden imal edilir.

ELEVATÖR

Kırıcıda öğütülen kömür helezon aracılığıyla elevatör giriş kısmına aktarılır. Elevatör aracılığıyla pulverize olan kömür siloda stoklanır. Elevatör kovalı tip olarak imal edilir. Savurma özelliğini sağlayacak devirlerde çalıştırılır.

PULVERİZE KÖMÜR BUNKERİ

Elevatör ile taşınan pulverize kömürün stoklandığı bunkerdir. Sistemde yakma kapasitesine göre imal edilir. Seviye sensörleri ile otomatik olarak kontrol edilir. Alt kısmında redüktör veya hava kilitleri ile çıkış kısmı dizayn edilir.

TOZ KÖMÜR BRÜLÖRÜ ( YAKMA OCAĞI )

Yanmanın gerçekleştiği bölümdür. İç kısmı izolasyon tuğlası ve harç ile izole edilmiştir. Ön yanmayı sağlayan ocak içeriklidir. İlk yanma ve ısı ayarlayıcı kısımda tamamen kömür yakmaya göre dizayn edilmiştir.
Ocak iç sıcaklıkları otomasyonla ayarlanır ve sıcaklık oranları kömür kül ergime sıcaklıklarına göre ayarlanır.

ÖN OCAK 

Ön Ocak Brülör kısmında yanmayı tam sağlayamamış CO gazlarının tamamen yakılmasını sağlar.
Yüksek kapasitedeki yüzey alanı sayesinde kazanlarda kapasite artırımına katkıda bulunur.
Boru konstrüksiyonlu olarak imal edilir. Bu sayede yüksek basınçlı kazanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
Ön ocaklar sistem gereksinimlerine göre dik veya yatay olarak imal edilir. Alt kısımları kül almaya imkan verecek şekilde imal edilir.

ÇEVRE DOSTU 

Kömürün, pulverize edilerek yüksek verimde  yakılması ve baca kısmında sulu filtre kullanılması ile bacadan çevreyi rahatsız edebilecek CO salınımı ve kurum gibi kirli atıkların çıkması önlenmektedir.

BACA FİLTRELERİ 

Baca filtrelerimiz paslanmaz sactan imal edildiği için uzun ömürlüdür. Filtrelerimizde çift yıkama sistemi sayesinde kükürt miktarı minimun seviyededir. Filtrelerimizde raching halkaları kullanılarak yüzey artışı yapılır, bu sayede baca gazının max. seviyede yıkanması sağlanır. Filtre sisteminde kullanılan fittings malzemeler ve pompalar aşınmaya ve asite dayanıklı malzemelerdir. Çökertme tankı sayesinde su tüketimi minimize edilmiştir.

BACA FİLTRELERİ

Filtrelerimizde baca emisyon değerleri “Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” nde belirtilen sınır değerlerini aşmayacağı garanti edilir.

 • • Toz Emisyonu Maksimum 150 mg/Nm³ 
 • • Karbonmonoksit Emisyonu Maksimum 200 mg/Nm³ 
 • • Kükürtdioksit Emisyonu Maksimum 2000 mg/Nm³ 

KURUM TUTUCU VE EKONOMİZERLER 

Kazanlarda baca gazı sıcaklıklarından faydalanmak için kullanılır. Baca gazı ısısının geri kazanılması ile kazanlarda verim artışı sağlanır. Elde edilen sıcak hava kömür üzerinden nem alma işleminde kullanılır. Ayrıca sistemde uygun görüldüğü yerlerde yanma havası olarakta kullanılabilir. Ekonomizer kısmı boru dizaynlı olarak tasarlanmıştır. Dış yüzey yüksek ısıya dayanıklı epoksi boya ile boyanır.

PRİMER VE SEKONDER HAVA FANLARI

• Körük Fanları
• Baca Fanları   

Yüksek basınçlı fanlardır. Primer hava fanları aynı zamanda pulverize kömür püskürtme fanlarıdır. Ocak tutuşturma için kullanılan fanlar sistem çalışma esnasında sekonder hava görevi yapar.                              

ELEKTRİKSEL KONTROL SİSTEMİ VE OTOMASYON

Sistemdeki bütün ekipmanlar PLC ile kontrol edilir. Panoda kullanılan malzemeler CE sertifikalı malzemelerdir. Sistemde hız ayarı gerekli olan motorlarda invertörler kullanılarak kullanım kolaylığı ve ekonomiklik sağlanır. Pano sistemi ve otomasyon programları sertifikalı ve tecrübeli ekiplerimiz tarafından yüksek standartlarda imal edilir.

SİSTEM ŞEMASI