BACA SULU FİLTRE SİSTEMLERİ

Günümüzde en yaygın kullanılan baca filtreleri ıslak filtre tipleridir. Kazan yakıtlarında ortaya çıkan kurum tarzı atıkların ve kükürt gazlarının atmosfere salınımını ortadan kaldırmak için kullanılır. Isı proje baca filtreleri kazan sisteminize göre tasarlanır ve kimyasal özellikler baz alınarak ortam koşullarına uygun malzemeden imal edilir. Uzun ömürlüdür.

Filtrelerde çift yıkama sistemi mevcuttur. İlk yıkama neticesinde kaçan partiküller ikinci yıkamada tutularak maksimum emisyon sağlanır.
Kullanım ve bakım kolaylığı, filtrelerimizde manhool kapakları mevcut olup iç bakımların yapılmasına imkan sağlar, baca kısmına kadar merdiven mevcut olduğundan ölçüm noktalarına ulaşım imkanı kolaylıkla sağlanır.

Kazan baca gazı; Baca fanı aracılığı ile kazandan çekilerek filtreye gönderilir. Böylece kazan içerisinde gazların sıkışması önlenir ve yanma verimi artırılır. Filtre içerisinde raching halkaları kullanılarak yüzey alanı oluşturulur ve kurumun %100 tutulması sağlanmış olur. Filtre gövde ve baca kapasitesi kazan kapasitesine göre projelendirilir. Müşterilerimize teknik ekibimiz sayesinde profesyonel çözümler üretilir.

Baca filtreleri sanayide kullanıldığı gibi pastane, fırın ve site merkezi ıstma gibi küçük işletmelerde de kullanılmaktadır. Baca gazlarından atmosfere yayılan rahatsız edici koku ve partiküller için en iyi çözüm ıslak filtre sistemleridir. Bu sistemler karbon baca filtreleri ile desteklenebilmektedir.

Filtre sisteminde kullanılan fittings malzemeler ile pompalar aşınmaya ve asite dayanıklı malzemelerdir. Filtrelerimiz kullanım kapasitesine göre çökertme tankı adaptasyonludur. Çökertme tankındaki su filtrede sirküle edilir. Bu sayede su tüketimi minimize edilmiştir. Filtrelerimizde baca emisyon değerleri “Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” nde belirtilen sınır değerlerini aşmayacağı garanti edilir.

• Toz Emisyonu Maksimum 150 mg/Nm³ 
• Karbonmonoksit Emisyonu Maksimum 200 mg/Nm³ 
• Kükürtdioksit Emisyonu Maksimum 2000 mg/Nm³ 
Baca gazı emisyonunda CO Yanma içerikli olduğu için sistemlerde gerek duyulduğunda yanmayı verimli hale getirmek için müşterilerimize profesyonel çözümler üretiriz.