BİOMASS VE TIBBİ ATIK YAKMA SİSTEMLERİ

Atık imha sistemlerinin kapasiteleri 50 kg/h ila 3000 kg/h aralığında değişmektedir.

• Yakılabilir tıbbi ve hayvansal atıklar aşağıda verilmiştir:
• Çiftlik hayvanları kesim atıkları
• Telef olmuş hayvanlar veya kesim atıkları
• Hastanelerde ki tıbbi atıklar,
• Atıl ilaçlar,
• Ameliyathane atıkları,
• Biyomedikal atıklar,

 

Sistem Özellikleri:

• Döner Fırın uygulaması sayesinde verimli yanma
• Talebe uygun tasarım imkanı
• Yanma hücrelerinde 800 – 1100 °C sıcaklık uygulaması
• Atık gazlarda tam yanma sağlayacak oksidaizer sistem
• Sistem baca çıkışında opsiyonel enerji geri kazanım sistemi
• PLC kontrollü tam otomasyon yakma sistemi
• Yüksek yanma verimi
• Baca gazı ıslak filtre arıtma sistemleri
• Otomatik kül alma sistemi 
• Sistem sonunda baca gazında bakteri ve virüs olmaz