MULTİSİKLONLAR

• Endüstriyel tesislerde toz yüklü atık gazların içinde bulunan toz partiküllerinin havadan ayrıştırılmasında kullanılmaktadırlar.

• Klasik toz tutma siklonlarına oranla daha yüksek kapasitelidir.

• Yüksek sıcaklıklarda ki baca gazı sistemleri için oldukça uygundur.

• Tozlar santrifüj salınımın yöntemi ile çoklu siklon hücrelerine yönlendirilerek yüksek verim elde edilir (%98)

• Multisiklon genellikle kare veya dikdörtgen şekillerde tasarlanır

• Katı yakıtlı kazanlarda, Biomas yakıtlı kazanlarda, Tıbbi atık yakma sistemleri v.b. gibi geniş kullanım alanlarına sahiptir.

• Opsiyonel otomatik kül alma sistemi